Despre mine

Asistată în domeniul economic promovare și cooperare de către Gesellschaft für Wirtschaftsförderung economice de promovare a companiei Nordrhein-Westfalen, cu sediul în Dusseldorf, Germania sprijinirea sectorului privat de întreprinderi mici și mijlocii și cooperare internațională în afaceri de către Gesellschaft für Internationale Wirtschaftliche unul de 19 parteneri și membri ai rețelei naționale de business consulting centre CORECT Fundația pentru asistența întreprinzătorilor din România, cu sediul în București, sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.